Regulamin

VideoCzat.xyz jest portalem społecznościowym, pozwalającym na utrzymywanie kontaktu ze znajomymi, nawiązywanie nowych znajomości oraz miłe spędzanie czasu. Korzystanie z serwisu wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Serwis VideoCzat.xyz pozwala na prywatne rozmowy, których nie monitoruje. Używając VideoCzat.xyz zgadzasz się na własne ryzyko, że to co zobaczysz na VideoCzat.xyz może być niemiłe, niecenzuralne bądź w złym guście. Aby móc korzystać z VideoCzat.xyz należy zaakceptować niniejszy regulamin. Regulamin staje się umową miedzy VideoCzat.xyz, a użytkownikiem.

Definicje

Serwis – VideoCzat.xyz
Użytkownik – osoba pełnoletnia lub w przypadku zgody opiekunów osoba niepełnoletnia mająca co najmniej 15 lat korzystająca z Serwisu

Avatar - zdjęcie główne osoby zarejestrowanej w serwisie VideoCzat.xyz

Nick (ksywa) – unikalna nazwa użytkownika w portalu VideoCzat.xyz

Profil (konto) – strona użytkownika powstała na skutek rejestracji w serwisie, na której użytkownik może umieszczać swoje treści za pomocą dostępnych mechanizmów. Profil służy do wyrażania swoich opinii, poglądów i zainteresowań.

Netykieta

1. Za treści umieszczone na każdej swojej stronie profilowej odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik.


2. Niedopuszczalne jest:


podszywanie się pod inną osobę,

wykorzystywanie cudzych zdjęć,

Postanowienia ogólne


1. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania:

materiałów pornograficznych i erotycznych;


materiałów łamiących prawo autorskie;

materiałów propagujących faszyzm;

materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści;

materiałów propagujących zażywanie narkotyków;

plików zainfekowanych wirusami,

jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.

2. Zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron zewnętrznych, z wyjątkiem:


witryn internetowych zabronionych przez prawo polskie;

witryn internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników;

witryn internetowych, mogących zawierać wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób.

3. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania zdjęć i innych elementów graficznych.

4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności: rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych. W przypadku wykrycia naruszeń niniejszego punktu Regulaminu, właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.

5. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Prawo autorskie


1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.


2. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.

3. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu lub zasadami tego serwisu.

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.

Dane Użytkownika 1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

2. Domniema się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

Zmiany w Regulaminie


1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu.

2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.

Polityka prywatności

1. Poniższa Polityka Prywatności zawiera informacje na temat bezpieczeństwa na naszej stronie oraz danych wykorzystywanych przez nas serwis. Jej uzupełnieniem są Warunki Korzystania z Serwisu. Jeżeli któryś z poniższych terminów jest niezrozumiały prosimy o kontakt.

2. Administrator informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

3. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta na Serwisu mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

4. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a. łącze internetowe o przesyle danych 128 Kb/s lub szybsze,

b. System operacyjny – Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS lub inny,

c. włączona akceptacja plików cookies.,

5. Strona Serwisu jest responsywna, przez co dopasowuje się do ekranu o każdej rozdzielczości.

6. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

7. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Portalu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Portal nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Polityka Cookies.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może obejmować:

a ) imię i nazwisko;

b) data urodzenia;

c) płeć;

d) adres e-mail;

e) data rejestracji;

f) daty ostatnich logowań;

g) numery IP komputerów;

h) miejsce zamieszkania (państwo, miasto);

i) zdjęcia użytkowników;

9. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez AIP w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

10. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

11. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

12. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

13. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. AIP dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

16. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

17. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

18. Do poprawnego korzystania z VideoCzat.xyz, wymagane są następujące dane:

1) Informacje od Użytkowników:

a) dane zbierane podczas wejścia na stronę: możemy zbierać dane o usługach, z których korzysta użytkownik. Automatycznie zbierane są dane na temat wizyty np. adres IP, typy przeglądarki lub lokalizacja. Pozwala to na dopasowanie do potrzeb danych Użytkowników w danym rejonie oddziaływania.

b) dane zbierane podczas rejestracji do serwisu, które są niezbędne do korzystania z niego. Podczas rejestracji zapytamy się o dane, adres e-mail, hasło i login z których będziesz korzystał do logowania się na stronie oraz lokalizację. Inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć wszystkich danych danego użytkownika, lecz tylko login oraz dane, które sam pozwolisz innym udostępnić.

c) dane zbierane podczas łączenia się z kontem w serwisie http://facebook.com, jeden Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta. Z serwisu społecznościowego zostają pobrane dane: profil publiczny oraz e-mail. Profil publiczny jest widoczny dla wszystkich innych Użytkowników https://VideoCzat.xyz, wyświetlane zostają: imię i nazwisko, e-mail, język, płeć, awatar, który nie jest zapisywany w naszych danych.

d) dane zbierane podczas Użytkowania serwisu: dane zalogowanego Użytkownika, są pobierane na bieżąco to znaczy np. gdy Użytkownik wysyła lub odbiera wiadomość, gdy publikuje jakieś dane oraz dane na temat aktualnego przeglądania. Dane uzyskane na temat Użytkownika pozwalają nam odpowiednio dopasować naszą usługę, przez co użytkowanie naszej strony staje się łatwiejsze, przyjemniejsze i szybsze.

e) dane wymagane podczas zapraszania znajomych poprzez adres e-mail, po wpisaniu danych do konta e-mail sprawdzana jest ilość powiązań i liczba znajomych, którzy dostaną od użytkownika zaproszenie. Dane wpisywane w pola formularza nie są zapisywane, ulegają usunięciu po wyjściu z karty.

2) Informacje ogólne:

Żadne szczegółowe dane udostępnione przez Użytkownika na naszej stronie nie zostaną sprzedane firmom oraz osobom trzecim w celach marketingowych.

Dane podawane podczas rejestracji będą wykorzystywane do umożliwienia logowania oraz do prowadzenia statystyk oraz trendów. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Używa ona “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google w celach statystycznych.

4) Bezpieczeństwo serwisu

Dokładamy wszelkich starań aby przeglądanie naszego serwisu było w pełni bezpieczną czynnością. Na bieżąco aktualizujemy oraz dodajemy nowe zabezpieczenia, które mają pomóc w bezpiecznym przeglądaniu. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie informacje są zabezpieczone zgodnie z normami, aczkolwiek jak wiadomo internet nie będzie nigdy bezpiecznym miejscem i nie możemy zagwarantować 100% ochrony. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony zewnętrzne do których zostanie przekierowany nasz Użytkownik.

Gdyż te strony posiadają własne zabezpieczenia, regulamin oraz politykę prywatności.

V. Polityka plików cookies

A. Informacja o plikach cookies.

1. Nasz serwis: https://VideoCzat.xyz korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

B. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

C. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zgłoś błąd